Kroppsspråket och att förstärka budskapet med hjälp av gester

Första steget till att använda kroppsspråket och att förstärka  budskapet med hjälp av gester är att visa händerna. En person som döljer sina händer tex under bordet eller i byxfickorna ger oss en känsla av att personen inte är öppen i sin kommunikation eller att personen vill dölja något. Detta gör oss obekväma. Låt dina händer ligga avslappnat på bordet under fikan eller låt dem dingla vid sidan av din kropp när du står upp på en fest. Då visar du tillgänglighet och öppenhet mot andra människor. Vilket gör att de litar på det du säger och vågar komma fram och prata med dig. Känns det inte så bekvämt kan man alltid lösa det med att hålla i något, tex ett glas. Kanske är det därför en drink i början av festen löser många spänningar även om det inte är alkohol i glaset.

Förtydliga med dina händer

Du kan förtydliga vad du tycker med hjälp av dina händer. Genom att sätta upp handflatorna mellan dig och personen du pratar med samtidigt som du vänder bort huvudet visar du tydligt att du tar avstånd ifrån vad personen säger. Vänder du tillbaka huvudet och plockar ner händerna samtidigt som du säger något i stil  med ”jag håller inte med om det där” så har du tydligt markerat din ståndpunkt. Har du armarna korsade och vill visa att du håller med om något som personen säger kan du släppa ner dem och samtidigt luta dig fram en aning så signalerar du att du gillar det du hör.Kroppsspråket och att förstärka budskapet med hjälp av gester

Att gnida händerna mot varandra eller ”knäcka” fingrar tyder på osäkerhet och obekvämlighet med situationen. Det är så kallade självlugnande gester.

Att peka med pekfingret mot någon uppfattas ofta negativt och bör endast användas om att man verkligen vill ha fokus på något negativt. Att peka med hela handen på ett mjukt men bestäm sätt är mer positivt laddat. Man kan använda det tex för att förstärka en komplimang. Förstärkningen med denna gest gör att personen tar till sig komplimangen på ett djupare sätt.

Kroppsspråket och att förstärka budskapet med hjälp av gesterSamma sätt att peka med hela handen kan användas i det man kallar förankring. Tex varje gång man säger något om hur en bra ledare bör vara så pekar man på chefen. Då knyter folk an till denna chef och förknippar personen med beskrivningen” bra ledare”. Man kan göra likadant mot sig själv. Varje gång man tex säger, en person som kan ….. och pekar på sig själv så förstärker man också budskapet att det är just jag som kan detta.

Att lätt beröra någons hand ett kort ögonblick mitt i ett samtal förstärker fokus och medkänsla.

Använda kroppsspråket medvetet

Gesterna är ofta omedvetna men vill man vara mer medveten och verkligen förstärka budskapet med hjälp av gester så kan du läsa om hur skådespelare gör i min kollega Cecilias blogg.

Kroppsspråket och att förstärka budskapet med hjälp av gesterNär man medvetet tänker använda kroppsspråket och att förstärka budskapet med hjälp av gester är det viktigt att veta hur olika länder och kulturer tolkar dessa.

Samma gest kan betyda helt olika saker beroende på vilket land eller kultur man kommer ifrån. Ett exempel är ”tummen upp” som är positivt i vissa länder och negativt i andra.

Vill du lära mer så boka en föreläsning! Det här ämnet passar att kombinera med många olika typer av sammankomster.

2 tankar på “Kroppsspråket och att förstärka budskapet med hjälp av gester

Lämna en kommentar