Effektiva möten – 6 tips för det perfekta mötet

De viktigaste tipsen för det perfekta mötet. Alla gillar effektiva möten.

Nu är det snart dags att dra igång all mötesverksamhet igen efter semestern. Såväl i föreningar som på jobbet. Starta hösten med en intention att bara ha effektiva och givande möten.  Ha som första punkt en diskussion om hur ni får till det perfekta mötet.

Här kommer några tips på vägen dit

  1. Fastställ syftet, varför ska det här mötet komma till stånd? Ifrågasätt alla existerande och kommande möten. Är ett möte bästa sättet att lösa uppgiften på?
  2. Kalla rätt personer, de som är bäst lämpade att lösa uppgiften och de som har mandat att ta beslut när detta krävs. När du själv blir kallade till ett möte, fråga dig själv varför du ska tacka ja. Det finns alldeles för många inaktiva personer på möten som är kallde av helt andra orsaker än att de kan göra nytta.
  3. Skicka underlag i god tid. Ge alla chansen att komma dit väl förberedda. Skicka kallelse, dagordning och ev beslutsunderlag så fort som möjligt. det perfekta mötet
  4. Håll ALLA tider både start och sluttid och även beräknade tider för varje punkt på dagordningen. Det är mötesledaren som ansvarar för detta. En bra dagordning är även tidsmässigt planerad. Att komma i tid ansvarar var och en för.
  5. För någon form av minnesanteckningar och kom ihåg att alla beslut som fattas ska innehålla VEM, VAD och NÄR. Sammanfatta beslut innan ni går vidare till nästa punkt. Man ska inte kunna lämna mötet med olika uppfattningar om vilka beslut som tagits.
  6. Önskar ni hjälp att få bättre möten är en gemensam utbildning på ett par timmar en utmärkt start. En fördel är att det blir mindre känsligt att ta upp problem när det är någon utomstående som gör det.

Lämna en kommentar