Tydlig kommunikation – lätt eller svårt ?

Tydlig kommunikation är en framgångsfaktor!

Varför gör de inte som jag säger? Beror det på dumhet, trots eller lathet?

Nej, troligtvis beror det på bristande kommunikation mellan människor.
Det en person tycker är tydlig kommunikation kanske inte alls upplevs så av en annan.

Du behöver ha insikter om vad det är som påverkar och försvårar tydlig kommunikation för att undvika kommunikationsmissar.

tydlig kommunikationOberoende av vilken modern teknik du väljer när du kommunicerar. Så gäller fortfarande nedanstående när det gäller personlig kommunikation.

Du behöver ha både kunskap och förståelse för:

  • Var fallgroparna finns och varför det uppstår missförstånd.
  • Vikten av att låta såväl ord, röst som kroppsspråk säga samma sak.
  • Olikheterna i personlighet och hur det påverkar vår kommunikation.
  • Hur de ”olika jagen” kan ställa till det i kommunikationen.
  • Ska du kunna motivera andra så behöver du också förstå vilka faktorer du kan jobba med. Beroende på vem du arbetar med. Bra kommunikation och motiverade människor leder till ett gott samarbete.

Jag genomförde i mars 2017 en timmes föreläsning med rubriken ”Vardagskommunikation kan det vara så svårt? ” för ca 160 personer på Tommarps föreläsningsförening och det var många som berättade efteråt att de gått hem med AHA upplevelser och fortsatta diskussioner kring ämnet.

Under 2018 och 2019 har jag haft upprepade föreläsningsuppdrag kring ämnet Kroppsspråk kan det hjälpa eller stjälpa. Det tycks vara en föreläsning som intresserar många kategorier av människor.

Beställ exempel på upplägg här: