Presentationsteknik

Retorik eller presentationsteknik kan hanteras
som en sport eller ett hantverk

Att kunna informera, presentera och argumentera så att andra väljer att lyssna, är som att utöva ett hantverk eller en sport. Ingen blir riktigt bra utan bra redskap, instruktioner och träning. Tro inte att det är något medfött. Alla kan lära sig presentationsteknik.

Precis som ordet säger är det en teknik. Något som man kan lära sig

Mina utbildningar ger dig det just du behöver. De gör dig medveten om vilka möjligheter du har och
vilka hinder du måste ta dig förbi i olika situationer.

Du kan beställa allt ifrån en komprimerad halvdagskurs till  längre utbildningar med tid för reflektion och övning. Givetvis kan du även få en kortare inspirationsföreläsning kring ämnet.

Du kan även beställa en kurs med fokus på t.ex. försäljning eller vuxenpedagogik.

Presentationsteknik, retorik
Turning Torso i Malmö

Läs mer om innehåll i de olika nivåerna:

”Även ett högt torn börjar vid marken”

Med detta vill jag ha sagt att alla som är duktiga på något har startat från scratch. Vill du bli duktig så är det bara att göra samma sak. Att förkovra sig, utbilda sig, skaffa sig erfarenhet är som att klättra i ett torn. Du tar inte alla våningarna på en gång utan några i taget. Givetvis kan viss talang ha betydelse men kanske först när du kommer till de översta våningarna. Oberoende var i tornet du befinner dig när det gäller presentationsteknik fångar jag upp dig och hjälper dig att klättra vidare.