Kommunikation, samarbete och motivation

kommunikation, samarbete och motivationSkaffa insikt om hur kommunikation, samarbete och motivation hänger ihop och påverkar varandra.

Du kan spara mycket tid och även pengar. Om du skaffar kunskap om var de vanligaste fallgroparna i kommunikation finns.

Genom att ge akt på hur du hanterar din röst och ditt kroppsspråk kan du förhindra missförstånd. Du kan också förenkla kommunikationen med såväl arbetskamrater som familj och vänner.

Ord är inte självklara mer än för dig själv. Vad är det som styr andra människors tolkning av just de ord du använder? Varför blir det så tokigt ibland?

Med kunskap om vilka olika personlighetstyper som finns, kan du lättare förstå vad som driver och motiverar både dig själv och dina arbetskamrater. Du kan också lättare förstå handlingssätt och reaktioner.

Du kan få insikt om vad som styr dig och vad som styr dina kolleger.

Bra kommunikation leder till gott samarbete!

Kommunikation, samarbete och motivation och dess syfte

Tanken med en sådan här utbildning eller föreläsning är naturligtvis att arbetsgruppen ska
få insikter och själva välja att förbättra och förändra i sin vardag. Det ska också ge möjligheter att förebygga konflikter
som i sin tur kan leda till mobbning på arbetsplatsen.
Rent pedagogiskt uppnår man lättare effekt om det finns någon slags uppföljning.
Jag rekommenderar därför gärna en halvdags utbildning som följs upp och
kompletteras med ytterligare en halvdag efter 2-6 månader.
Hos mig är detta alternativ dessutom mycket prisvärt

Under januari – mars 2017 genomfördes denna utbildning för 78 personer uppdelat på fyra grupper varav 82 % tyckte att den var mycket intressant och 18 %  tyckte att den var intressant. Samtliga gav högsta betyg på övriga frågor i den anonyma utvärderingen.

I Morgans mission som samarbetar med Sveriges främsta expert på den psykosociala miljön på jobbet, Stefan Blomberg framgår det att bästa sättet att förebygga mobbing på arbetsplatser är öppen och tydlig kommunikation både under arbetsdagen och på möten. Utöver den här utbildningen erbjuder jag även Mötesteknik.

Fyll i formuläret och få ett programblad med förslag på innehåll: