Ledarskap och medlyssning

Medlyssning
Medlyssning

Medlyssning – kommunikation och feedback

Medlyssnandet som ett verksamhetsutvecklande verktyg

En utbildning för:
Chefer och ledare inom finanssektorn

Utbildningens syfte:
De medlyssningar som genomförs för att upprätthålla certifiering av rådgivare, ska användas som ett verktyg för effektiv verksamhetsutveckling.

Målet:
Är att såväl rådgivare som chefer och kunder ska uppleva mötet positivt. Efter utbildningen ska cheferna ha utvecklat sin kommunikationsförmåga som ledare. De ska även ha förbättrat sin förmåga att se potentialen hos medarbetarna och förstå hur varje enskild medarbetare motiveras.

Utbildningen omfattar:
Två heldagar med 2 månader mellan utbildningsdagarna.

Utbildningens innehåll och upplägg:
Första utbildningsdagen omfattar bl.a. ett kommunikationspass, diskussion kring mål och syfte och inventering av de problem man upplever kring medlyssning. Delar av föreläsningarna bygger på OBM- ledarskapspsykologi med inriktning på lärande i organisationer och med fokus på hur man med feedback och konsekvens skapar förändring av beteenden. Dagen avslutas med konkreta övningar på att ge feedback.

Mellan de två utbildningsdagarna är det tänkt att man läser en bok om ledarskapspsykologi och gör minst två medlyssningar där man använder de nya kunskaperna.

Andra utbildningsdagen knyter vi ihop föreläsningarna, boken, alla diskussioner, erfarenheter och reflektioner och skapar riktlinjer, strategier och gör mallar för tex förberedelserna inför kundmötet. Här ingår också ett pass kring hur vi påverkar omgivningen med vårt kroppsspråk.

Referenser:
Utbildningen har genomförts vid två tillfällen med ca 10 personer vid varje tillfälle. Samtliga har svarat i utvärderingen att de rekommenderar kursen till kollega, att de har konkret nytta av utbildningen i sitt arbete och att de fått insikter som gjort att de förändrat sitt arbete med medlyssning. Många har också uttryckt att de haft nytta av kunskaperna i sitt dagliga arbete och vid utvecklingssamtal.

Utbildningen är framtagen under hösten 2012 i samarbete med bankledningen inom Sparbanken 1826. Referenser kan fås av Ann-Louis Harsten, Chef Spara & Försäkra och Ingelise Gudmann, chef HR och Support. Ytterligare referenser lämnas av övriga deltagare om så önskas.