Säljutbildning

Sälj så att både du och kunden blir nöjda!

säljutbildningEn säljutbildning kan ge dig möjlighet att utvecklas så att du:

  • känner dig som en uppskattad säljare
  • blir någon som kunden känner förtroende för och litar på
  • blir någon vars besök upplevs positivt
  • genomför besök som avslutas med vinst för både dig och kunden
  • bedriver effektiv och seriös försäljning

Personlig försäljning är ett spännande ämne. Här handlar det mycket om hur du ser på försäljning. Om du ser det som att du hjälper någon att lösa ett problem, att uppfylla ett behov eller att tillfredsställa ett önskemål.

Jag erbjuder kurser i personlig försäljning på tre olika nivåer.

försäljningI vissa av dem samarbetar jag med min konsultkollega Cecilia Granquist Dahmén. Med två kursledare kan vi illustrera exempel och förmedla kunskaperna på flera olika sätt vilket brukar uppskattas av våra kursdeltagare

Kontakta mig för att få förslag till programinnehåll för just den nivå ditt företag är på.

En säljutbildning belyser frågor som:

Säljsamtalets faser
Hur ser ett bra säljsamtal ut och vad gör att du kommer till avslut?

Säljhinder
Vilka hinder finns hos dig själv eller hos kunden och hur kommer du förbi dessa?

Kundvård
Vad är det som gör att kunden köper av dig även nästa gång?
Gör kunden till din bästa ambassadör.

Köpsignaler
Hur vet du att en kund är redo för köp?

Kundprofiler
Vem är din kund? Konsten att ”pejla in rätt frekvens”.

Verklighetsanknytning
Använd dina kurskamrater som övningsobjekt och få feedback på hur du säljer dina egna produkter.
Vi förtydligar vanliga misstag i  säljsituationer med hjälp av kursledarnas rollspel.

Några citat från kursdeltagare:

”Stort tack Cecilia och Gaby för en fantastisk bra, rolig, lärorik och inspirerande kurs i försäljning! Mycket proffsigt genomförd på helt rätt nivå! ”
Karin Hallet

”Tack för en mycket trevlig kurs. Du och Cecilia är superkunniga och inspirerande och det var en härlig grupp.”
Carina Härjesten