Effektiva möten – kurs mötesteknik

Går du bara på effektiva och utvecklande möten?

effektiva möten- kurs mötesteknikOm det inte är så, erbjuder jag dig en möjlighet till detta. Boka en utbildning i effektiva möten –  mötesteknik för hela mötesgänget! När ni alla står på en gemensam kunskapsplattform har ni goda förutsättningar för att förändra just era möten. Så att de blir både effektiva och utvecklande.

”Jag trodde att jag kunde för mycket om möten för att ha nytta av denna kurs, men oj vad jag bedrog mig” skrev Kerstin i sin utvärdering i nov 2015.

Idag använder sig de flesta arbetsplatser av möten som ett arbetsredskap. Många har emellertid varken tillräcklig kunskap eller erfarenhet för att genomföra både meningsfulla och effektiva möten.

Möten kan vara ett oerhört slöseri med resurser i form av energi och tid. Men om det utförs på rätt sätt ett kreativt och effektivt sätt, att få det efterföljande arbetet enklare och bättre

Både du som leder möten och du som deltar i möten, på jobbet eller på fritiden, har nytta av den här utbildningen.

Nedanstående frågor belyses:                                                                effektiva möten

  • Behöver vi möten – när då?
  • Vad gör att mötet blir effektivt och meningsfullt?
  • Hur agerar en kompetent mötesledare?
  • Välplanerad dagordning och lättlästa protokoll.
  • Vad kan jag kräva av ett möte?
  • Beslutade vi något – vadå?
  • Vad kan mötet kräva av mig?
  • Folk fattar inte vad jag säger! Hur kan jag förbättra kommunikationen?
  • Olika utvärderingstekniker för att förbättra kommande möten.

Specialdesignad workshop för effektiva möten

Ett alternativ till utbildning är en specialdesignad workshop för just ert mötesgäng. Då utgår vi från en enkät som ni besvarar enskilt. Under workshopen diskuterar vi utifrån den analys jag gjort av enkätsvaren och tar gemensamma beslut om vad som önskas förändras eller förbättras.

Effektiva möten – kurs i mötesteknik

Kan bokas för just ditt gäng med de fokus ni behöver. Våren 2019 har jag ingen ”öppen” kurs där enstaka personer kan anmäla sig.