Service och Bemötande

Service och bemötandeDitt främsta konkurrensmedel

Service är något som kunden självklart ska uppleva i varje kundorienterad organisation. Service och bemötande är ett av våra främsta konkurrensmedel. 

Denna utbildning fokuserar på detta.
Vi försöker sätta oss i kundens ställe och skapa insikt om hur vårt beteende kan upplevas. Vi identifierar de kriterier som leder till god service. Hur påverkar ditt bemötande kundens köpvilja?  Vi diskuterar de problem som kan uppstå i din organisation och hur du kan tackla dem.

Målsättningen är att:
 ” Du och din organisation ska stå på översta trappsteget när det gäller hur kunderna upplever service och bemötande hos er.” OCH  Varje enskild medarbetare ska inse att just hens kunnande och bemötande ligger i vågskålen när man totalbedömer företaget eller organisationen.

Exempel på innehåll i kursen ”Service och Bemötande”:

 • Kundpsykologi
  Vad behöver jag förstå om hur kunden tänker? Vem avgör om jag tillhandahåller
  god service? Hur får jag kunden positivt inställd? Förebygg kundens möjligheter
  till irritation och hantera klagomål på bästa sätt
 • Attityder
  Har attityder min och andras, någon betydelse för hur vårt företag/organisation och dess service uppfattas?
 • Kommunikation – såväl verbal som icke-verbal
  Har det någon betydelse vilka ord jag väljer när jag talar med en kund?
  Har kanske min röst en avgörande betydelse? Hur uppfattas egentligen mitt kroppsspråk? Hantera din röst och din kropp så den förstärker din positiva kommunikation.
 • Självförtroende, självkänsla och samarbete
 • Färskvara som kanske påverkar bemötande och service

 

Hur går jag tillväga om jag vill gå en kurs hos Gaby eller köpa en inspirationsföreläsning kring ämnet bemötande?