Samarbetsproblem – gnissel i arbetsgänget

Gnissel i arbetsgänget – hur kommer man till rätta med detta?

samarbetsproblem

Här är tre steg som kan förhindra samarbetsproblem.

  1. Ett första steg är att ge insikt om hur viktig kommunikation är i ett samarbete och vilka fallgropar det finns i kommunikation.
  2. Ett andra steg är att få insikt om olikheter och hur detta kan antingen främja eller stjälpa ett effektivt samarbete.
  3. Ett tredje steg är att få insikt i de psykologiska grupp processer som påverkar ett arbetsgäng och hur man kan använda sig av dessa för att utveckla gott samarbete.

På de flesta arbetsplatser gnisslar det lite ibland. En utbildning som ger dessa insikter och kunskaper kan vara ett rejält steg mot förbättrat samarbete och en förbättrad motivation bland personalen.

Visst är det fantastiskt när olikheter i en grupp blir en fungerande uppskattad helhet.

Är du förutseende låter du dina medarbetare få utbildningen

”Kommunikation, samarbete och motivation” innan du upptäcker problem. Då har du troligen ”stämt i bäcken” innan några samarbetsproblem uppstår.

Utbildningen har varit mycket uppskattad i alla branscher från fabriksgolv till kontor och från vårdorganisationer till skolor. Upplägget anpassas utifrån bransch och önskemål om utbildningstid. Innehållet mixas också utifrån de behov som finns på arbetsplatsen.

Ett exempel på upplägg kan fås via e-post om följande önskemål fylls i. Skicka mail till info@gaby.se med info om följande:

  • antal medarbetare
  • bransch
  • problem som finns tex skiftarbete där man inte ger tillräcklig information till nästa skift, en tuff jargong som en del mår dåligt av, en irritation kring varandras personligheter, någon har bytts ut i ett arbetsgäng och plötsligt är det inte lika effektivt längre, någon agerar besserwisser i gänget och detta retar de andra, informella ledare styr.
  • lämplig tidpunkt för utbildning tex en förmiddag, en eftermiddag, två halvdagar
  • kan alla delta vid ett tillfälle eller behöver utbildningen genomföras för olika grupper
  • ort för genomförande av utbildning
  • e-post adress som förslaget ska skickas till