Rätt kroppsspråk ökar din sociala kompetens

Kroppsspråk kan användas när du behöver känna dig säkrare

kroppsspråk/powerpositionOm du använder ditt kroppsspråk på ett sätt som gör att du tar större plats rent fysiskt, händer det saker inom dig. När du ställer dig i en sk powerposition: rak i ryggen och bredbent med händerna i luften eller i midjan så ökar din testosteronhalt med upp mot 20 % och stresshormonet kortisol minskar.

Kroppsspråk kan också användas för att skapa samhörighet

Ett sätt är att spegla den andres kroppsspråk när ni samtalar, tex sitta likadant, ha händerna på samma sätt eller vara vänd mot den andre och använda samma typ av samtalsstöd. Samtalsstöd kan vara tex nickningar eller instämmande ljud och ord. Det kan räcka med 30 sekunders spegling för att uppleva gemenskap.

Ett annat sätt att skapa samhörighet är att beröra varandra. Om du tex ser något roligt, lägg ena handen på den andres arm samtidigt som du pekar med andra handen. Om ni då skrattar tillsammans kommer din beröring nästa gång att få hjärnan att associera med känslan av att vara glad.

Kroppsspråk kan bjuda in och visa öppenhet

Öppenhet signalerar du genom att hålla händerna vid sidan av kroppen eller hålla upp handflatorna. Givetvis signalerar du även öppenhet genom ögonkontakt. En lätt framåtlutning mot den du talar med visar intresse för personen och det denne har att säga.

Även något som enkelt som ett handslag påverkar. Personer med ett fast handslag anses ha större social kompetens och vara mer utåtriktade än de som har ett försiktigt eller slappt handslag.

Vill du veta mer om kroppsspråk boka en föreläsning som jag anpassar efter deltagare och sammanhang.

Lämna en kommentar