Bemötande föreläsning

En föreläsning som inspirerar till högkvalitativt bemötande gentemot såväl kunder som kolleger.

En föreläsning som ökar förståelsen för vilka värderingar som styr kundens uppfattning om totalkvalitén hos er organisation eller ert företag.

En föreläsning som tar vara på deltagarnas egna erfarenheter och tankegångar kring ämnet bemötande.

En föreläsning som öppnar upp för nytänk kring er konkurrenskraft.

Bemötande föreläsning

Varje enskild medarbetare kommer att inse att just hens kunnande och bemötande ligger i vågskålen när man totalbedömer företaget eller organisationen.

Det finns inga begränsningar för antalet deltagare på denna föreläsning och 2,5 timme inkl paus är lagom. Kontakta mig på info@gaby.se för en offert. Digital dokumentation erbjuds.

Flera kommuner och olika enhetschefer kan lämna referenser för denna föreläsning.